Зорьж буй ажлууд

10 Их наядын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ

Япон лугаа адил хөгжье

Хууль болгонд хүний эрхийг амин сүнс болгон суулгаж байж эрх зүйт төр төлөвшиж тогтоно