Хэвлэлийн мэдээ

Зөвлөлдөх санал асуулгын хуулийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа. /Бүрэн эхээр/ #МNB ЗОЧНЫ ЦАГ

#ГАРЦ: Бүх нийгмийн төлөөллийг төлөөлж чадахуйц төлөөллийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгодог судалгааны аргачлалыг ашиглан сонгож Зөвлөлдөж хуралдсаны үндсэн дээр #ард_түмэнд_хэрэгтэй#зөв_шийдвэр гарна.