Хэвлэлийн мэдээ

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сэтгүүлчидтэй ярилцлаа